Road distance  Oslo:  
Du kan flytte destinasjonen "B" ved å ta tak i spissen av "B"en og dra og droppe den et annet sted.